Takerng Express Hilight
 

2.gif
tel.gif
line.jpg 

รายการโปรโมชั่น

    tour-europe-pro1.png   tour-europe-pro-3.png
      hot_icon.gifเดินทาง : 6-16 พ.ค.
  hot_icon.gif  เดินทาง : 9-17 พ.ค.
    read-detail.gif   read-detail.gif
         
    tour-europe-pro-11.png    
    hot_icon.gifเดินทาง : 11-21 พ.ค.    
    read-detail.gif    

line.jpg

รายการทัวร์ยุโรป DIAMOND (2560)


      diamond_1_pro.png
    diamond_2_pro.png
      DIAMOND 1 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 11 วัน (TG)
    DIAMOND 2 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 13 วัน (TG)
      เที่ยวกรุงโรม - โรมันฟอรั่ม- โคลอสเซี่ยม สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ
น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
พักเมืองตากอากาศแสนสวยของอิตาลี (เมืองเทอร์เม่) - หอเอนปิซาสิ่งมหัศจรรย์ยุคกลาง - ฟลอเรนซ์ เมืองกำเนิดยุคเรอเนซองส์ - เวนิส
ล่องเรือกอนโดล่าชมเมืองสวรรค์กลางสายน้ำ-วิหารดูโอโม่และช้อปปิ้งที่เมือง มิลาน - ลูเซิร์นเมืองทะเลสาบสวย - ชมสะพานไม้อันเก่าแก่สัญลักษณ์ของตัวเมืองและอินเตอร์ลาเก้นเมืองช้อปปิ้ง นาฬิกา - สู่ยอดเขาจุงฟราว - จากเมืองมูลลูสนั่งรถไฟทันสมัยที่สุด ที.จี.วี.เข้าสู่กรุงปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซน ขึ้นชมหอไอเฟล เดินเล่นที่ชองป์เอลิเซ่ ประตูชัยปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมมหาสมบัติทางศิลปในพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินใจที่ย่านโอเปร่าใจกลางกรุงปารีส


    เที่ยวกรุงโรม - โรมันฟอรั่ม - โคลอสเซี่ยม สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ
น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
พักเมืองตากอากาศแสนสวยของอิตาลี - หอเอนปิซาสิ่งมหัศจรรย์ยุคกลาง - ฟลอเรนซ์ เมืองกำเนิดยุคเรอเนซองส์ - เวนิส - ล่องเรือ
กอนโดล่าชมเมืองสวรรค์กลางสายน้ำ - วิหารดูโอโม่และช้อปปิ้งที่เมืองมิลาน - ลูเซิร์นเมืองทะเลสาบสวย - และอินเตอร์ลาเก้นเมืองช้อปปิ้งนาฬิกา - สู่ยอดเขาจุงฟราว จากเมืองมูลลูส นั่งรถไฟทันสมัย
ที่สุด ที.จี.วี. ล่องเรือแม่น้ำแซน - ขึ้นชมหอไอเฟล - เดินเล่นที่
ชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัยปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมมหาสมบัติทางศิลปในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลิน - เที่ยวกรุงลอนดอน - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - จตุรัสทราฟัลกา - หอคอยแห่งลอนดอน - พิพิธภัณฑ์
หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซด์ - สปิริตออฟลอนดอน - พระราชวังวินเซอร์

     
26 มี.ค. - 4 เม.ย.   ราคา: 106,900.-
เหลือเพียง 103,900.-
6,8,9,11,13 เม.ย.  ราคา: 132,900.-
เหลือเพียง 127,900.-
read-detail.gif
4,11,13,20 พ.ค.  ราคา: 112,900.-
   
....................   ราคา: .............
read-detail.gif
       
     
      diamond_3a_pro.png     diamond_3a_pro.png  
      DIAMOND 3A แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (TG)
ชุดโรแมนติกจุงฟราว
    DIAMOND 3C แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (TG)

      ซูริค - น้ำตกไรน์ - วาดู๊ช - เซนต์มอริตซ์ - นั่งรถไฟสายเบอร์นิน่า
เอ็กซ์เพรส - ติราโน่ - โคโม่ - ลูกาโน่ - อันเดอร์มัท - เซอร์แมท
รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กเพรส - เซอร์แมท - ขึ้นกระเช้าสู่เขาแมทเทอร์ฮอร์น - ปราสาทชิลลอง - มองเทรอซ์ - โลซานน์ - เวเว่ย์ - เจนีวา
เบิร์น - อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงเฟรา - พักค้างลูเซิร์นเมือง
ที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

    เส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะสม และลงตัวที่สุด รอบประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในฤดูหนาว พักเมืองโลซานน์ซึ่งเคยเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เล่นหิมะเหนือลานสกีบน 2 ยอดเขา นั่งรถไฟชมวิว 2 ขบวน ใน 2 บรรยากาศ ล่องเรือในทะเลสาบทูนเนอร์เซ่  ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขา  เข้าสู่รัฐอิสระลิคเต้นสไตน์ ชมปราสาท  เมืองโบราณ  มรดกทางศิลป  ประวัติศาสตร์  และธรรมชาติแสนสวย พักผ่อนในโรงแรมแบบสบาย  ไม่เหนื่อยกับการเดินทาง  มีเวลาช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินใจ
     
11 เม.ย.  ราคา: 125,900.-
เหลือเพียง 120,900.-  (เต็ม)
read-detail.gif
12-20 พ.ค.  ราคา: 104,900.-
   
6,13 พ.ค.   ราคา: .............
read-detail.gif
             
      diamond_4a_pro.png     diamond_4b_pro.png
      DIAMOND 4A แกรนด์อิตาลี 9 วัน (TG)     DIAMOND 4B แกรนด์อิตาลี 9 วัน (TG)
      มิลาน - เวโรน่า - เมสเตร้ - เวนิส - ล่องเรือกอนโดล่า - ฟลอเรนซ์
ปิซา - เซียน่า - ซอเรนโต้ - ปอมเปอี - เกาะคาปรี - กรุงโรม
อมาลฟี่ เส้นทางสายมรดกโลก (พักโรม 2 คืน)


    กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - ซีเอน่า
ปิซ่า - THE MALL OUTLET - ห้าหมู่บ้านมรดกโลกซินกอร์ตาเร่
(CINQUE TERRE) - ปอร์โตฟิโน่ - ลาสเปเซีย - เวโรน่า - เวนิส
ล่องเรือกอนโดล่า - มิลาน เพลินชมและช้อปปิ้งในดินแดนแห่งมรดกทางศิลปชิ้นสำคัญของโลก

     
เดินทาง : .................
ราคา : .............- read-detail.gif
   
เดินทาง : ................
ราคา : .............-
read-detail.gif
       
     
      diamond_8_pro.png     diamond-9.png  
      DIAMOND 8 อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ 10 วัน (TG)

    DIAMOND 9 เทศกาลดอกทิวลิป 4 ประเทศ 9 วัน (TG) เยอรมัน - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศส
     
มหานครลอนดอน – ซาลส์เบอร์รี่ – กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ – บาธ เมืองมรดกโลก – ห้องอาบน้าแร่สมัยโรมัน ปราสาทคาร์ดีฟฟ์ (เวลล์) – สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน –บ้านเกิดวิลเลี่ยมเช๊ คสเปียร์ส - แมนเชสเตอร์ – ล่องเรือทะเลสาบ - เลคดิสทริค – วินเดอร์เมียร์ – กลาสโกว์ เอดินเบิร์ก (สก๊อตแลนด์) – นั่งรถไฟอังกฤษ – ยอร์คเมืองมรดกโลก – BICESTER เอาท์เลท – ปราสาททาวเวอร์ ออฟลอนดอน – หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซด์ ชมพิพิธภัณฑ์อังกฤษ  ( BRITISH MUSEUM ) -ชิงช้าสวรรค์ยักษ์ลอนดอนอาย – มหาวิหารเวสท์มินสเตอร์ – พระราชวังวินเซอร์ - ชิมเป็ดย่างอร่อย  FOUR  SEASONS – ช้อปปิ้งสนุกเพลิดเพลินใจ
    ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ชมกลุ่มปราสาทสมัยกลาง-โคโลญจน์
(ราชินีนครแห่งลุ่มแม่น้ำไรน์) - กรุงอัมสเตอร์ดัม - เทศกาล
ดอกทิวลิปที่สวนเคอร์เคนฮอฟ - กรุงเฮก หมู่บ้านซานสคันส์
(ZAAN  SCHAANS) - แอนตเวิร์ป (ANTWERP)
กรุงบรัสเซลส์ - มหานครปารีส - ชองป์สเอลิเซ่ - หอไอเฟล
ล่องเรือแม่น้ำแซน - พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งเพลินใจ

     
5,12 พ.ค.   ราคา: 116,900.-
read-detail.gif
   
9-17 เม.ย.   ราคา: 103,900.-
เหลือเพียง 98,900.-
read-detail.gif
             
      diamond_11.png     scandinavia_13.png
      DIAMOND 11 ยุโรปตะวันออก 11 วัน (TG)
เยอรมัน – เชค – สโลวาเกีย – ฮังการี ออสเตรีย
    สแกนดิเนเวีย 4 ประเทศ 13 วัน
เดนมาร์ค - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ - สวีเดน
      มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – พาสเซา /  เชสกี้ ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ค) คาร์โลวี วารี – ปร๊าก (เชค) – ปราสาทกรุงปร๊าก –  จัตุรัสเมืองเก่า บราติสลาวา (สโลวาเกีย) – บูดาเปสท์ (ฮังการี)
กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) /  เซนท์วูลฟ์กัง เมืองฮัลส์ตัท – ซาลส์เบิร์ก
มิวนิค – ชมเมืองมิวนิค – ช้อปปิ้ง OUTLET


    ชมโคเปนเฮเก้น(เดนมาร์ก)นครแห่งเทพนิยาย - สวนสนุกทิโวลี
เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - ปราสาทโครนบอร์ก - ปราสาทเฟดเดอริกบอร์ก - ล่องเรือ DFDS สู่ออสโล(นอร์เวย์) - เมืองหลวงเก่า
เบอร์เก้น - รถไฟชมวิวสายโรแมนติก(FLAMSBANA) - ล่องเรือ
ชมมรดกโลกทางธรรมชาติKING OF FJORD - สวนปฏิมากรรม
วิกเกอร์แลนด์ - พระอาทิตย์เที่ยงคืนที่นอร์ธเคป - แลปส์แลนด์
ฟินแลนด์หมู่บ้านซานต้าคลอส - พักในห้องนอนแสนสบายบนรถไฟขบวนพิเศษ - เฮลซิงกิ(ธิดาแห่งทะเลบอลติค) - ล่องเรือสำราญ
ซิลเลียไลน์ -สต็อคโฮล์ม (สวีเดน) - เมืองเวนิสแห่งยุโรปเหนือ
พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซา(WASA )เพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า
อันเลื่องชื่อก่อนเดินทางกลับบ้านด้วยความสุขใจ
     
5,6,7,8 เม.ย.   ราคา: 115,900.-
เหลือเพียง 
110,900.-
read-detail.gif
29 เม.ย. - 9 เม.ย.  ราคา: 99,500.-
เหลือเพียง  96,500.-
16-26 พ.ค.  ราคา: 97,900.-
   
16,25 มิ.ย.     ราคา:  159,000.-
7,21 ก.ค.       ราคา:  168,000.-
read-detail.gif
             
  line.jpg


รายการทัวร์ยุโรป GOLD (2560)

    gold-1_swiss_7d4n.png   gold-2_paris_7d4n.png
      hot_icon.gifเดินทาง : 6-12 พ.ค.
  hot_icon.gif  เดินทาง : 6-12 พ.ค.
    read-detail.gif   read-detail.gif
         
    gold-3_london_7d4n.png   gold-4_rome--sorrento_7d4n.png
    hot_icon.gif  เดินทาง : 6-12 พ.ค.   hot_icon.gif  เดินทาง : 7-13 พ.ค.
    read-detail.gif   read-detail.gif
         
    gold-5_venic-milan_7d4n.png   gold-6_munich_7d4n.png
    hot_icon.gif  เดินทาง : 8-14 พ.ค.
  hot_icon.gif  เดินทาง : 6-12 พ.ค.
    read-detail.gif   read-detail.gif
         
    gold-7_copenhaken_7d4n.png   gold-8_norway_7d.png
    hot_icon.gif  เดินทาง : 6-12 พ.ค.   hot_icon.gif  เดินทาง : 6-12 พ.ค.
    read-detail.gif   read-detail.gif
         
    gold-9_brussel_7d.png    
    hot_icon.gif  เดินทาง : 6-12 พ.ค.    
    read-detail.gif    
         
line.jpg


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...