Takerng Express Hilight
 

2.gif
tel.gif
line.jpg

      promotion_sale_takerng.png
       
line.jpg
      banner-tour-europe_tk_christmas.jpg
       
line.jpg
     
russia-8-days.png
       
       
line.jpg


รายการทัวร์ญี่ปุ่น 2559

      japan_a_7d6n.png  
ทัวร์ญี่ปุ่น A โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ทาคายาม่า
โอซาก้า 7 วัน
6 คืน (TG)
(ชมใบไม้เปลี่ยนสี เก็บผลไม้ตามฤดูกาล)
โตเกียว – ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย – ภูเขาไฟฟูจิ – เก็บผลไม้ – ปราสาท
มัตสึโมโต้ – เจแปนแอลป์ ชมใบไม้เปลี่ยนสี – ตลาดเช้าทาคายาม่า
ทาคายาม่า จินยะ – หมู่บ้านมรดกโลกชิระคาวา
สวนเค็นโรคุเอ็น
ล่องเรือผาหินโทจินโบ – วัดเออิเฮจิ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งการค้าชินไซบาชิ

เดินทาง : 18-24 ต.ค. ราคา : 79,900.-
read-detail.gif

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      japan_b_tokyo_4days.png  
ทัวร์ญี่ปุ่น B โตเกียว 4 วัน (TG)
โตเกียว – วัดอะซาคูซ่า – โตเกียวสกายทรี – ทะเลสาบฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - Kachi Kachi Ropeway – ภูเขาไฟฟูจิ GOTEMBA OUTLET – พระใหญ่ไดบุทสึ เมืองคามาคูระ - ศาลเจ้า Tsurugaoka Hachimangu  – NARITA AEON SHOPPING CENTER
 
เดินทาง : 20-23 ต.ค. ราคา : 49,900.-
read-detail.gif
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      japan_c_hokkaido__6days.png.png  
ทัวร์ญี่ปุ่น C ฮ่อกไกโด 6 วัน (TG)
ฮอกไกโด – ASAHIKAWA – สวนสัตว์อาซาฮิยามะ – ICE PAVILLION
น้ำตกริวเซย์, น้ำตกกินกะ – คุโรดาเกะ โรปเวย์ – ชมใบไม้เปลี่ยนสี
ทะเลสาบสีฟ้า – เมืองฟูราโน่ – โทบิตะ ฟาร์มชมดอกไม้ตามฤดูกาล
ช้อปปิ้ง SUSUKINO – ตลาดปลานิโจ – โรงงานช๊อคโกแลต – โอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเครื่องแก้ว – โชวา ซินซาน &
ขึ้นกระเช้าภูเขาไฟอุสุ– สวนหมีสีน้ำตาล
เมืองโนโบริเบทสึ
หมู่บ้านดาเตะ จิไดมูระ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ช้อปปิ้ง
AEON CHITOSE

 
เดินทาง : 12-17 ต.ค.  ราคา : 67,900.-
read-detail.gif

line.jpg


รายการทัวร์ยุโรป 2559

      d1---.png  
DIAMOND 1 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 11 วัน (TG)
เที่ยวกรุงโรม – โรมันฟอรั่ม – โคลอสเซี่ยม สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ
น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ๊นต์ปีเตอร์
ฟลอเรนซ์ เมืองกำเนิดยุคเรอเนซองส์
หอเอนปิซาสิ่งมหัศจรรย์ยุคกลาง
เวนิส – ล่องเรือกอนโดล่าชมเมืองสวรรค์กลางสายน้ำ
ดูโอโม่เมืองมิลาน
ลูเซิร์น และอินเตอร์ลาเก้นเมืองแสนสวยโรแมนติค ตามรอยเสด็จในบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
ยอดเขาจุงฟราวของสวิตเซอร์แลนด์ มูลลูส
นั่งรถไฟทันสมัยที่สุด ที.จี.วี.จากเมือง - ล่องเรือแม่น้ำแซน
ขึ้นชมหอไอเฟล
เดินเล่นที่ชองป์เอลิเซ่ -ประตูชัยปารีส
จัตุรัสคองคอร์ด – เนินเขามองต์มาร์ต – พระราชวังแวร์ซายส์
ชมมหาสมบัติทางศิลปในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์  – ช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินใจ

พักอิตาลี 3 คืน, พักสวิส 2 คืน, และพักมหานครปารีส 3 คืน
เดินทาง : 6,13,20 ต.ค.  ราคา : 120,000.-
read-detail.gif
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d3_.png  
DIAMOND 3 แกรนด์สวิส 9 วัน (TG)
ซูริค – น้ำตกไรน์ –วาดู๊ช- เซนต์มอริตซ์ – นั่งรถไฟสายเบอร์นิน่าเอ็กซ์เพรส– ติราโน่ โคโม่ – ลูกาโน่– อันเดอร์มัท – เซอร์แมท-รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กเพรส-เซอร์แมท ขึ้นกระเช้าสู่เขาแมทเทอร์ฮอร์น – ปราสาทชิลลอง – มองเทรอซ์ – โลซานน์ – เวเว่ย์ เจนีวา – เบิร์น  - อินเทอร์ลาเก้น – ยอดเขาจุงเฟรา – พักค้างลูเซิร์นเมืองที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
 
เดินทาง : 7,14 ต.ค.  ราคา : 114,900.-
read-detail.gif
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


รายการทัวร์ยุโรปชุดคืนกำไร


      diamond_1_pro.png
    diamond_2_pro.png
      DIAMOND 1 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 11 วัน (TG)     DIAMOND 2 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 14 วัน (TG)
      เที่ยวกรุงโรม - โรมันฟอรั่ม- โคลอสเซี่ยม สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ
น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
พักเมืองตากอากาศแสนสวยของอิตาลี (เมืองเทอร์เม่) - หอเอนปิซาสิ่งมหัศจรรย์ยุคกลาง - ฟลอเรนซ์ เมืองกำเนิดยุคเรอเนซองส์ - เวนิส
ล่องเรือกอนโดล่าชมเมืองสวรรค์กลางสายน้ำ-วิหารดูโอโม่และช้อปปิ้งที่เมือง มิลาน - ลูเซิร์นเมืองทะเลสาบสวย - ชมสะพานไม้อันเก่าแก่สัญลักษณ์ของตัวเมืองและอินเตอร์ลาเก้นเมืองช้อปปิ้ง นาฬิกา - สู่ยอดเขาจุงฟราว - จากเมืองมูลลูสนั่งรถไฟทันสมัยที่สุด ที.จี.วี.เข้าสู่กรุงปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซน ขึ้นชมหอไอเฟล เดินเล่นที่ชองป์เอลิเซ่ ประตูชัยปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมมหาสมบัติทางศิลปในพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินใจที่ย่านโอเปร่าใจกลางกรุงปารีส


    เที่ยวกรุงโรม - โรมันฟอรั่ม - โคลอสเซี่ยม สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ
น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
พักเมืองตากอากาศแสนสวยของอิตาลี - หอเอนปิซาสิ่งมหัศจรรย์ยุคกลาง - ฟลอเรนซ์ เมืองกำเนิดยุคเรอเนซองส์ - เวนิส - ล่องเรือ
กอนโดล่าชมเมืองสวรรค์กลางสายน้ำ - วิหารดูโอโม่และช้อปปิ้งที่เมืองมิลาน - ลูเซิร์นเมืองทะเลสาบสวย - และอินเตอร์ลาเก้นเมืองช้อปปิ้งนาฬิกา - สู่ยอดเขาจุงฟราว จากเมืองมูลลูส นั่งรถไฟทันสมัย
ที่สุด ที.จี.วี. ล่องเรือแม่น้ำแซน - ขึ้นชมหอไอเฟล - เดินเล่นที่
ชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัยปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมมหาสมบัติทางศิลปในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลิน - เที่ยวกรุงลอนดอน - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - จตุรัสทราฟัลกา - หอคอยแห่งลอนดอน - พิพิธภัณฑ์
หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซด์ - สปิริตออฟลอนดอน - พระราชวังวินเซอร์

     
เดินทาง : 3,10,17 พ.ย.
1,8,15,22 ธ.ค.
ราคา : 106,900.-
read-detail.gif
   
เดินทาง : 3,10,17 พ.ย.
1,8,15,22 ธ.ค.
ราคา : 153,000.-
read-detail.gif
             
      diamond_3a_pro.png     diamond_3b_pro.png
      DIAMOND 3A แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (TG)
ชุดโรแมนติกจุงฟราว
    DIAMOND 3B แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (TG)
ชุด Wonder full กลาเซียร์ 3000
      ซูริค - น้ำตกไรน์ - วาดู๊ช - เซนต์มอริตซ์ - นั่งรถไฟสายเบอร์นิน่า
เอ็กซ์เพรส - ติราโน่ - โคโม่ - ลูกาโน่ - อันเดอร์มัท - เซอร์แมท
รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กเพรส - เซอร์แมท - ขึ้นกระเช้าสู่เขาแมทเทอร์ฮอร์น - ปราสาทชิลลอง - มองเทรอซ์ - โลซานน์ - เวเว่ย์ - เจนีวา
เบิร์น - อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงเฟรา - พักค้างลูเซิร์นเมือง
ที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

    ซูริค - น้ำตกไรน์ - วาดู๊ซ - รัฐอิสระลิคเต้นท์สไตน์ - เซนต์มอริตซ์
รถไฟ BERNINA  EXPRESS ชมมรดกโลกบนเทือกเขาแอลป์
ลูกาโน - FOXTOWN  OUTLET - อันเดอร์มัท - รถไฟ GLACIER  EXPRESS - เซอร์แมท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
เจนีวา - โลซานน์ - เวเวย์ - มองต์เทรอซ์ - ยอดเขา GLACIER 3000 - ลูเซิร์นเมืองสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

     
เดินทาง : 4,11,18,25 พ.ย.
2,9,16,23 ธ.ค.
ราคา : 99,900.-
read-detail.gif
   
เดินทาง : 5,12,19,26 พ.ย.
3,10,17,23 ธ.ค.
ราคา : 101,900.-
read-detail.gif
             
      diamond_4a_pro.png     diamond_4b_pro.png
      DIAMOND 4A แกรนด์อิตาลี 9 วัน (TG)     DIAMOND 4B แกรนด์อิตาลี 9 วัน (TG)
      มิลาน - เวโรน่า - เมสเตร้ - เวนิส - ล่องเรือกอนโดล่า - ฟลอเรนซ์
ปิซา - เซียน่า - ซอเรนโต้ - ปอมเปอี - เกาะคาปรี - กรุงโรม
อมาลฟี่ เส้นทางสายมรดกโลก (พักโรม 2 คืน)


    กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - ซีเอน่า
ปิซ่า - THE MALL OUTLET - ห้าหมู่บ้านมรดกโลกซินกอร์ตาเร่
(CINQUE TERRE) - ปอร์โตฟิโน่ - ลาสเปเซีย - เวโรน่า - เวนิส
ล่องเรือกอนโดล่า - มิลาน เพลินชมและช้อปปิ้งในดินแดนแห่งมรดกทางศิลปชิ้นสำคัญของโลก

     
เดินทาง : 4,11,18,25 พ.ย.
2,9,16,23 ธ.ค.
ราคา : 85,900.-
read-detail.gif
   
เดินทาง : 4,11,18,25 พ.ย.
2,9,16,23 ธ.ค.
ราคา : 85,900.-
read-detail.gif
             
      diamond_8_pro.png     diamond_11_pro.png
      DIAMOND 8 อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ 10 วัน (TG)     DIAMOND 11 ยุโรปตะวันออก 10/11 วัน (TG)
เยอรมัน – เชค – ออสเตรีย – ฮังการี
      มหานครลอนดอน - ซาลส์เบอร์รี่ - กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ - บาธเมืองมรดกโลก - ห้องอาบน้ำแร่สมัยโรมัน ปราสาทคาร์ดีฟฟ์(เวลล์)
สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - แมนเชสเตอร์ - ล่องเรือทะเลสาบ
เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์ - กลาสโกว์ - เอดินเบิร์ก (สก๊อตแลนด์)
นั่งรถไฟอังกฤษ - ยอร์ค - BICESTER เอาท์เลท - ปราสาททาวเวอร์
ออฟลอนดอน - หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซด์ - ชิงช้าสวรรค์ยักษ์ลอนดอนอาย
มหาวิหารเวสท์มินสเตอร์ - พระราชวังวินเซอร์ - ชิมเป็ดย่างอร่อย  FOUR  SEASONS - ช้อปปิ้งสนุกเพลิดเพลินใจ


    เย อรมันนี แคว้นบาวาเรีย - มิวนิค - มาเรียนปลาสต์ - เมืองปราสาทใหญ่ BURGHAUSEN - โรงเบียร์แห่งราชสำนัก Hofbrauhaus - พาสเซา - สาธารณเช๊ค - เมืองมรดกโลก
เชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองน้ำแร่คาร์โลวี่วารี - กรุงปร๊าก
(พัก 2 คืน นครแห่ง 100 หอคอย) - ปราสาทปร๊าก - ออสเตรีย
กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรูนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์ - เมืองซาร์ลสเบิร์ก - (THE SOUND OF MUSIC) - เซนต์วูล์ฟกัง
ฮัลสตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลกริมทะเลสาบ - ฮังการี - กรุงบูดาเปสต์
ล่องเรือชมราชินีนครแห่งแม่น้ำดานูบ - ชิมอาหารอร่อย - ชมการแสดงพื้นเมือง - ช้อปปิ้งที่ PARNDORF OUTLET

     
เดินทาง : 4,11,18,25 พ.ย.
2,9,16,23 ธ.ค.
ราคา : 109,900.-
read-detail.gif
   
เดินทาง : 4,11,18,25 พ.ย.
2,9,16,23 ธ.ค.
ราคา : 89,000.-
read-detail.gif
             
      diamond-1_pro_christmas-2017.png     diamond-3a_pro_christmas-2017.png
      DIAMOND 1 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 11 วัน (TG)     DIAMOND 3A แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (TG)
ชุดโรแมนติกจุงฟราว
      เที่ยวกรุงโรม - โรมันฟอรั่ม- โคลอสเซี่ยม สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ
น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
พักเมืองตากอากาศแสนสวยของอิตาลี (เมืองเทอร์เม่) - หอเอนปิซาสิ่งมหัศจรรย์ยุคกลาง - ฟลอเรนซ์ เมืองกำเนิดยุคเรอเนซองส์ - เวนิส
ล่องเรือกอนโดล่าชมเมืองสวรรค์กลางสายน้ำ - วิหารดูโอโม่และช้อปปิ้ง
ที่เมืองมิลาน - ลูเซิร์นเมืองทะเลสาบสวย - ชมสะพานไม้อันเก่าแก่สัญลักษณ์ของตัวเมืองและอินเตอร์ลาเก้นเมืองช้อปปิ้ง นาฬิกา - สู่ยอดเขาจุงฟราว - จากเมืองมูลลูสนั่งรถไฟทันสมัยที่สุด ที.จี.วี.เข้าสู่
กรุงปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซน ขึ้นชมหอไอเฟล เดินเล่นที่ชองป์เอลิเซ่
ประตูชัยปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมมหาสมบัติทางศิลปในพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินใจที่ย่านโอเปร่าใจกลางกรุงปารีส


    ซูริค - น้ำตกไรน์ - วาดู๊ช - เซนต์มอริตซ์ - นั่งรถไฟสายเบอร์
นิน่า - เอ็กซ์เพรส - ติราโน่ - โคโม่ - ลูกาโน่ - อันเดอร์มัท
เซอร์แมท - รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กเพรส - เซอร์แมท - ขึ้นกระเช้าสู่เขาแมทเทอร์ฮอร์น - ปราสาทชิลลอง - มองเทรอซ์
โลซานน์ - เวเว่ย์ - เจนีวา - เบิร์น - อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขา
จุงเฟรา - พักค้างลูเซิร์นเมืองที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

เดินทาง : 22-30 ธ.ค.
 
ราคา : 99,900.-
read-detail.gif
     
เดินทาง : 22 ธ.ค. - 1 ม.ค. 60
 
ราคา : 106,900.-
read-detail.gif
   
   
   
             
      diamond-11_pro_christmas-2017.png      
      DIAMOND 11 ยุโรปตะวันออก 11 วัน (TG)
เยอรมัน – เชค – ออสเตรีย – ฮังการี
     
      เยอรมันนี แคว้นบาวาเรีย - มิวนิค - มาเรียนปลาสต์ - เมืองปราสาทใหญ่ BURGHAUSEN - โรงเบียร์แห่งราชสำนัก Hofbrauhaus - พาสเซา
สาธารณเช๊ค - เมืองมรดกโลก - เชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองน้ำแร่คาร์โลวี่วารี
กรุงปร๊าก (พัก 2 คืน นครแห่ง 100 หอคอย) - ปราสาทปร๊าก - ออสเตรีย - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรูนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์ - เมืองซาร์ลสเบิร์ก - (THE SOUND OF MUSIC) - เซนต์วูล์ฟกัง
ฮัลสตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลกริมทะเลสาบ - ฮังการี - กรุงบูดาเปสต์
ล่องเรือชมราชินีนครแห่งแม่น้ำดานูบ - ชิมอาหารอร่อย - ชมการแสดงพื้นเมือง - ช้อปปิ้งที่ PARNDORF OUTLET
     
     
เดินทาง : 22 ธ.ค. - 1 ม.ค. 60
 
ราคา : 102,900.-
read-detail.gif
     


 
line.jpg


รายการทัวร์แอฟริกาใต้ 2559

south_africa_8days.png  
แอฟริกาใต้ 8 วัน (SQ)
โจฮันเนสเบิร์ก – พรีทอเรีย – ท่องป่าซาฟารี Morning Game Drive
อาณาจักรซันซิตี้ - พักโรงแรมเดอะพาเลซ – โจเบิร์ก – อิสระช้อปปิ้ง
สวนเสือ – ชิมเนื้อสัตว์ป่าที่ภัตตาคารคาร์นิวอร์ – เคปทาวน์
ฟาร์มนกกระจอกเทศ – เทเบิ้ล เมาเท่น – ชิมไวน์ - V&A วอเตอร์ฟร้อนท์
เกาะแมวน้ำ – เคปพอยน์ – แหลมกุ๊ดโฮป – นกเพนกวิน

 
วันเดินทาง : 8,22 ต.ค.
ราคา :  97,900.-
 read-detail.gif
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
south_africa_10days.png  
แอฟริกาใต้ 10 วัน (SQ)
โจฮันเนสเบิร์ก – พริทอเรีย – ท่องป่าซาฟารี Morning Game Drive
อาณาจักรซันซิตี้ - พักโรงแรมเดอะพาเลซ – โจเบิร์ก – อิสระช้อปปิ้ง
สวนเสือ – ชิมเนื้อสัตว์ป่าที่ภัตตาคารคาร์นิวอร์
ชมน้ำตกวิคตอเรีย ล่องเรือยามสายันต์ในแม่น้ำซิมบาซี ชมชีวิตสัตว์และวิวอันงดงาม นำนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวน้ำตกจากมุมสูงของทั้งสองประเทศ ซิมบับเวย์และแซมเบีย เคปทาวน์ – ฟาร์มนกกระจอกเทศ – เทเบิ้ล เมาเท่น – ชิมไวน์
V&A วอเตอร์ฟร้อนท์ – เกาะแมวน้ำ – เคปพอยท์ – แหลมกุ๊ดโฮป – นกเพนกวิน

 
เดินทาง :  ..............
ราคา : ...........-
read-detail.gif

line.jpg

รายการทัวร์อินเดีย เนปาล 2559
india_nepal_10days.png  
อินเดีย เนปาล 10 วัน
สู่พาราณสี – สารนาถ – พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี
มหาสถูปเกสริยา - กุสินารา – ลุมพินี – กาฐมัณฑุ – ภักตาปูร์
นาการากอต – มหาสถูปเพาธนาถ - เทวาลัยบุทนิลขันทา - ชมพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ชิ้นเยี่ยม

 
 
เดินทาง :  15 - 24 ต.ค.
ราคา : 76,900.-
read-detail.gif
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           
           

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...